klauzula informacyjna rodo.


W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzędzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy Państwa iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma "pasternak studio" Magdalena Pasternak z siedzibą w 01-131 Warszawie, przy ul. Redutowej 50 lok 68.

W sprawach związanych z danymi osobowymi mogą Państwo kontaktować się za pomocą adresu mail: biuro@montowniareklamy.com.pl lub drogą pocztową na adres 01-131 Warszawa, ul. Redutowa 50 lok 68.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do celów związanych z zamówieniem oraz realizacją usług, reklamacją, wystawianiem faktur lub dochodzeniem wzajemnych roszczeń. Konsekwencją  niepodania danych osobowych będzie brak realizacji usługi.   

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach określonych powyżej przez czas ich trwania, a następnie do wycofania zgody. Dane będa udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich, uzyskania kopii, do cofnięcia zgody lub ograniczenia przetwarzania jak równiez do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach wynikających z przepisów prawa.

Państwa dane osobowe nie będa przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

kontaktuj się.

Montownia Reklamy

ul. Konwaliowa 24

03-194 Warszawa, woj. mazowieckie

tel. + 48 606 126 159

biuro@montowniareklamy.com.pl

NIP: 7421844963

REGON: 280107844

poniedziałek - piątek    10.00-18.00